CFGM - Tècnic/a en Emergències Sanitàries

NOU CICLE FORMATIU FP!

GRAU MITJÀ / MODALITAT PRESENCIAL

Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Tècnic en Emergències Sanitàries

Presentació

Des de Cedesca et presentem el nostre nou cicle formatiu de grau mitjà en Tècnic/a en Emergències Sanitàries en modalitat presencial.

Aquest cicle formatiu (LOE) forma part de la família professional de Sanitat dels estudis de Formació Professional (FP).

Competències

La formació d'aquest grau mitjà et permetrà desenvolupar les competències següents:

 • Traslladar el pacient al centre sanitari.
 • Prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l'entorn prehospitalari.
 • Dur a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària.
 • Col·laborar en l'organització i en el desenvolupament dels plans d'emergència, dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

Principals sortides professionals

A continuació destaquem algunes de les principals sortides professionals a les que podràs accedir mitjançant aquest grau mitjà:

 • Tècnic/a en Emergències sanitàries.
 • Tècnic/a en Transport sanitari.
 • Operador/a de Teleassistència.
 • Operador/a de Centres de coordinació d'urgències i emergències.

Durada

Aquest grau mitjà en Tècnic/a en Emergències Sanitàries té una durada total de 2.000 hores, de les quals 1.617 hores són destinades a la formació presencial i 383 hores són destinades a la realització de la formació en un centre de treball (pràctiques).

Modalitat

Modalitat presencial a Barcelona.

Itineraris

A Cedesca t'oferim la possibilitat de cursar aquest grau mitjà tant amb l'opció de 2 anys (o cursos acadèmics), com també amb l'opció de 3 anys (o cursos acadèmics). Tu decideixes!

El calendari amb les dates de presentació, inici i finalització de cada curs acadèmic serà publicat en aquesta web.

Horari

Aquest cicle formatiu es realitza actualment en horari de tardes.

Mòduls professionals

El conjunt dels mòduls professionals contemplat en aquest grau mitjà en Tècnic/a en Emergències Sanitàries correspon al següent:

 • MP01 - Manteniment mecànic preventiu del vehicle (66 hores).
 • MP02 - Logística sanitària en emergències (99 hores).
 • MP03 - Dotació sanitària en emergències (132 hores).
 • MP04 - Atenció sanitària inicial en situacions d'emergència (132 hores).
 • MP05 - Atenció sanitària especial en situacions d'emergència (330 hores).
 • MP06 - Evaluació i trasllat de pacients (198 hores).
 • MP07 - Suport psicològic en situacions d'emergència (66 hores).
 • MP08 - Plans d'emergència i dispositius de riscos previsibles (66 hores).
 • MP09 - Teleemergències (66 hores).
 • MP10 - Anatomofisiologia i patologia bàsiques (132 hores).
 • MP11 - Formació i orientació laboral (99 hores).
 • MP12 - Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores).
 • MP13 - Anglès tècnic (99 hores).
 • MP14 - Síntesi (66 hores).
 • MP15 - Formació en centres de treball (383 hores).

Formació pràctica

La formació d'aquest grau mitjà contempla algunes hores de formació pràctica. Aquesta formació pràctica es porta a terme en col·laboració amb Falck VL, empresa líder mundial en transport sanitari i atenció a emergències, realitzant-se en les seves instal·lacions situades a Sant Quirze del Vallès.

Vies d'accés

Tenen accés directe a aquest cicle formatiu les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO),
 • Haver superat el curs específic per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • Tenir el títol de tècnic/a o de tècnic/a auxiliar,
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • Haver superat la prova daccés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • Haber superat els mòduls obligatòris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o FP básica,
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits indicats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es realitza aquesta prova.

Normativa

Decret 123/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'emergències sanitàries (DOGC núm. 6234, de 17.10.2012).

 • El nostre objectiu
  El nostre objectiu

  El nostre objectiu és estar al teu costat i treballar en equip.

  El nostre objectiu és el teu interès immediat.

  El nostre objectiu és el teu èxit.

  La nostra experiència i resultats són la nostra carta de presentació.

 • Nosaltres et formem!
  • Auxiliar d'Infermeria

  • Atenció a Persones en Situació de Dependència (Cicle LOE)

  • Accés a Grau Superior

  • Dietètica

  • Documentació i administració sanitàries

  • Integració Social

  • Accés a la Universitat

  • Idiomes

  • Manipulador d'aliments

  • Formació a distància: 7 especialitats amb més de 74 cursos
LiveZilla Live Chat Software