Novetat - CFGM - Tècnic/a en Emergèncias Sanitàrias - Online

NOU CICLE FORMATIU FP!

GRAU MITJÀ / MODALITAT ONLINE

Cicle Formatiu FP de Grau Mitjà en Tècnic en Emergèncias Sanitàrias

Presentació

Des de Cedesca et presentem com a novetat aquest cicle formatiu 'CFGM - Tècnic en Emergències Sanitàries', ara també disponible en modalitat no presencial (online). Aquest nou cicle formatiu de grau mitjà forma part de la família professional de Sanitat dels estudis de Formació Professional (FP).

Competències

Aquest grau mitjà en Tècnic/a en Emergències Sanitàrias et proporcionarà la formació que et permetrà desenvolupar les competències següents:

 • Traslladar al pacient al centre sanitari.
 • Prestar atenció bàsica sanitària i psicològica a l'entorn prehospitalari.
 • Portar a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària.
 • Col·laborar en l'organizació i desenvolupament dels plans d'emergència, dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

Sortides professionals

Estudiar aquest cicle formatiu et permetrà accedir a les sortides professionals següents:

 • Tècnic/a en Transport Sanitari.
 • Tècnic/a en Emergèncias Sanitàries.
 • Operador/a de Teleassistència.
 • Operador/a de Centres de Coordinació d'Urgencies i Emergències.

Duració

La duració total del CFGM Tècnic en Emergències Sanitàries és de 2.000 hores (1.617 hores online + 383 hores presencials de formació en centres de treball).

Modalitat

No presencial (online o a distància).

Distribució

El curs acadèmic d'aquest cicle formatiu per a la modalitat no presencial (online) s'organitza i desenvolupa mitjançant dos semestres:

 • Semestre 1: des de mitjans de setembre fins a finals de gener.
 • Semestre 2: des de febrer fins al juny.

Les dates concretes d'inici i final de cada semestre del curs acadèmic seran publicades i consultables al nostre web.

Vies d'accés

Disposen d'accés directe al cicle formatiu aquelles persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO).
 • Tenir el títol de tècnic/a o de tècnic/a auxiliar.
 • Haver superat el curs específic per a l'accès a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Tenir un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Itineraris proposats i preu

Proposta d'itinerari en dos anys del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Tècnic/a en Emergèncias Sanitàries en modalitat online
Proposta d'itinerari en tres anys del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Tècnic/a en Emergèncias Sanitàries en modalitat online

Observacions:

 • Hores presencials:
  • (A) Mòduls A amb hores de pràctiques presencials: MP01 (10 h), MP03 (20 h) i MP05 (20 h).
  • (B) Mòduls B 100% presencials però amb opció de reducció amb l'obligació d'assistir i participar al 50% de les aules en viu (webinars): MP04 i MP06.
 • Import de la matrícula: 150 €.
 • La validesa de la matrícula serà vigent mentre el cicle formatiu es cursi de manera continua. En cas de discontinuitat entre semestres, s'haurà d'abonar el 50% de l'import de matrícula en el moment de la rematriculació.
 • Mòduls professionals i/o unitats formatives no superades: tindran un increment del 10% del preu/hora a la rematriculació.
 • Convalidació de mòduls professionals i/o unitats formatives: haurà de consultar-se amb la gestió acadèmica del centre. L'import total contempla la suma dels dos conceptes següents:
  • Tramitació de la sol·licitut de convalidació: 0,25 € / hora a convalidar.
  • Resolució favorable de la sol·licitut de convalidació: 0,25 € / hora convalidada.
 • Convalidació del mòdul de pràctiques 'MP15 Formació en centres de treball': haurà de consultar-se amb la gestió acadèmica del centre. L'import total contempla el concepte següent:
  • Resolució favorable de la sol·licitut de convalidació: 0,25 € / hora convalidada.
 • Treballadors de l'empresa Falck VL: s'aplicaran preus especials tant als mòduls professionals a cursar com també a la tramitació de convalidacions educatives i/o professionals. Consultar amb la Secretaria del centre.
 • El nostre objectiu
  El nostre objectiu

  El nostre objectiu és estar al teu costat i treballar en equip.

  El nostre objectiu és el teu interès immediat.

  El nostre objectiu és el teu èxit.

  La nostra experiència i resultats són la nostra carta de presentació.

 • Nosaltres et formem!
  • Auxiliar d'Infermeria

  • Atenció a Persones en Situació de Dependència (Cicle LOE)

  • Accés a Grau Superior

  • Dietètica

  • Documentació i administració sanitàries

  • Integració Social

  • Accés a la Universitat

  • Idiomes

  • Manipulador d'aliments

  • Formació a distància: 7 especialitats amb més de 74 cursos
LiveZilla Live Chat Software