CFGS - Documentació i administració sanitàries

Definir i organitzar procesos de tractament d'informació i de la documentació clínica.

També s'estreuen i s'enregistren dades, es codifiquen, es valida la informació, garantint el cumpliment de la normativa, aixi com l'intervenció en els processos d' atenció i gestió, tant dels pacients com l'administrativa del centre.

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar i codificar la informació i de la documentació clínica i per garantir el compliment de les normes de l'administració sanitària i dels sistemes de classificació i codificació internacionals.

La durada és de 2.000 hores (1.650 hores en un centre educatiu i 350 hores en un centre de treball) concentrades en dos cursos acadèmics.

Vies d'accés
 
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
  • tenir el títol de batxillerat,
  • tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent o
  • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

Accés a altres estudis

Estudis universitaris de les branques de coneixement de "Ciències socials i jurídiques" i "Ciències de la salut".

Descripció del Cicle Formatiu de Grau Superior en Documentació i administració sanitàries impartit per Cedesca en modalitat presencial a Barcelona

Informació sobre els mòduls professionals del Cicle Formatiu de Grau Superior en Documentació i administració sanitàries impartit per Cedesca en modalitat presencial a Barcelona

CURS 2018-2019

  • Aquest curs acadèmic no hi ha cap llibre de text de caràcter obligatori per a aquest cicle formatiu.
OBSERVACIONS:
Darrera actualització: 03/09/2018
LiveZilla Live Chat Software